De volgende velden zijn niet correct: 

(?)
(?)
Zoeken

Regeling Kerst Spel

Artikel 1 - Hoe deelnemen?

 

Om deel te nemen aan de trekking moet de klant tussen 5 en 19 december 2019 minstens 2 banden kopen op de website www.hallobanden.nl (de datum van de bestelling geldt als bewijs). Inzendingen van klanten waarvan de contactgegevens onvolledig, onjuist of onbegrijpelijk zijn, worden niet in aanmerking genomen.

 

Artikel 2 - De prijzen

 

Zijn te winnen:

 

  • 2 BOSE ON EAR WIRELESS BLACK hoofdtelefoons met een indicatieve eenheidswaarde van € 199,99 inclusief btw.

 

Het aanbod kan geen aanleiding geven tot de terugbetaling van de contante waarde, noch tot de vervanging of omruiling ervan, om welke reden dan ook.  Allopneus.be behoudt zich het recht voor om het aanbod op ieder moment in te trekken of op te schorten, voor zover dit wettelijk toegestaan is.

 

Artikel 3 - Aanwijzing van de winnaars

 

Aan het einde van de actie en uiterlijk op 23 december 2019 vindt een loting tussen alle deelnemers plaats.

Deelnemers die niet gewonnen hebben, krijgen daarvan geen bericht. De prijzen die niet kunnen worden toegewezen om redenen die buiten de macht van het organiserende bedrijf liggen, gaan verloren en worden niet opnieuw toegewezen.

Allopneus behoudt zich het recht voor om elke deelnemer te vragen deze voorwaarden te bevestigen.

 

Artikel 4 - Levering van prijzen

 

De winnaars ontvangen uiterlijk 7 dagen na de trekking een informatieve boodschap per e-mail van Allopneus op het e-mailadres dat zij bij inschrijving opgegeven hebben. Het lot wordt in dezelfde periode verzonden.

U heeft kortgeleden banden gekocht bij Allopneus en we danken u voor uw vertrouwen.  

Op basis van deze actie "KERSTWEDSTRIJD", waaraan u heeft deelgenomen, zijn we verheugd te kunnen melden dat u de winnaar bent van een BOSE-hoofdtelefoon.

Artikel 5 - Organiserend Bedrijf en contact

Het bedrijf 'HALLOBANDEN', een vereenvoudigde aandelenvennootschap naar Frans recht, met een kapitaal van € 54.990,- en ingeschreven in het handelsregister (RCS) van Aix-en-Provence onder het nummer 327.125.878, waarvan het hoofdkantoor HALLOBANDEN-CS gevestigd is te 30470, 60 rue de la Tramontane - 13096 AIX EN PROVENCE CEDEX 2, Frankrijk, organiseert een actie met verplichting tot aankoop van 5 december tot en met 19 december 2019.

Voor vragen over de actie kunt u contact met ons opnemen:

Per e-mail: klantenservice@hallobanden.nl

Telefonisch van maandag tot en met vrijdag van 09:00 tot 18:00 uur: 0.800.02.01.843 (nummer en service gratis)

Artikel 6 - Algemene informatie

Deze regeling is gratis beschikbaar op de website:  www.hallobanden.nl voor de duur van de actie onderaan de pagina. Het wordt kosteloos op schriftelijk verzoek verstuurd, en verzonden vóór middernacht op 19-12-2019 (de poststempel is het bewijs), door te schrijven naar het volgende adres: HALLOBANDEN Service Marketing-Deal - Hallobanden.be, CS - 30470- 13096 AIX EN PROVENCE CEDEX 2 FRANKRIJK. De postzegel die hiervoor wordt gebruikt, wordt niet vergoed. Op elke aanvraag moeten de volledige contactgegevens vermeld worden (achternaam, voornaam, volledig adres en postcode).

Artikel 7 - Bescherming van persoonsgegevens

De methoden voor het verwerken van persoonsgegevens met betrekking tot het bestellen van banden worden gedetailleerd beschreven in het beleid voor het beheer van persoonsgegevens dat op de website beschikbaar is

 (https://www.hallobanden.nl/beleid-met-betrekking-tot-het-beheer-van-persoonlijke-gegevens)

www.hallobanden.nl

Dit document beschrijft hoe uw persoonsgegevens en uw rechten verwerkt worden.

In het kader van de huidige actie zal HALLOBANDEN SAS, als gegevensbeheerder, de persoonsgegevens verwerken die worden gecommuniceerd in verband met de bestelling voor het beheer van de aanbieding.

Voor vragen over uw persoonsgegevens kunt u contact met ons opnemen:

Postadres: HALLOBANDEN SAS, CS 30470, 13096 Aix en Provence Cedex 2, Frankrijk

Om contact met ons op te nemen: klantenservice@hallobanden.nl

Onze gemachtigde voor gegevensbescherming: PINT Advocaten - dpo@hallobanden.nl